Sensorisch, Motorisch, Cognitief programma

Met deze rehabilitatiemethode willen wij vanuit een zo breed mogelijke benadering de ontwikkeling van het centraal zenuwstelsel maximaal stimuleren. Maximaal stimuleren betekent: dagelijks kort en intensieve prikkels geven, waarbij veel aandacht geschonken wordt aan het aangenaam houden en het aldoor positief bekrachtigen van het kind.

Het concept van de neurologische organisatie wijst aan dat het CZS zich vanaf de conceptie ontwikkelt volgens een vast stramien en is het resultaat van een interactie tussen het organisme en zijn omgeving. Elke mens moet in zijn ontwikkeling de evolutie doormaken van de primitieve reflexniveaus naar gewilde spieractiviteit tot de uniek cognitieve functies van spraak en denken. Indien er een onderbreking of omwisseling in de opeenvolgende stadia optreedt, zoals het geval bij hersenbeschadiging, ontstaan verstoringen in de neurologische organisatie en bereikt het individu niet zijn optimale capaciteiten.
De behandeling is gebaseerd op de sensomotorische stimulatie van de hersenen. Door maximale stimulatie via sensorische en motorische oefeningen wordt de gelegenheid geboden aan het zenuwstelsel om zich opnieuw te organiseren en optimaal te ontwikkelen. Er wordt gestart met die rijpingsniveaus die nog niet verworven zijn. Gewone stimuli hebben op beschadigd hersenweefsel weinig invloed.
Door de frequentie, de duur en de intensiteit te verhogen kan de organisatie en integratie van de hersenfuncties op een positieve wijze beïnvloed worden.

In de SeMoCo-methode maken we gebruik van de kennis van de plasticiteit van de hersenen om het zenuwstelsel te gewennen nieuwe vaardigheden aan te leren en de zintuiglijke integratie te promoten.
Zo zijn er bijvoorbeeld kinderen die zeer reactief zijn op een stimuli op de huid. Deze abnormale of hypergevoeligheid voor gevoelsstimuli wordt gevoelsdefensiviteit genoemd. De behandeling voor gevoelsdefensiviteit is de stimulatie van de huid van het kind met zachte prikkeling, de geleidelijke verhoging van de intensiteit van de stimuli in een poging om de gewenning te krijgen van de gevoelsstimuli. Dit geeft het kind de mogelijkheid om een klaarder beeld te vormen van zijn/haar lichaam om hierna een motorisch plan en programma op te bouwen.

Wij bewerken dan ook de sensorische, motorische en cognitieve domeinen. Hierbij wordt telkens wel rekening gehouden met de normale ontwikkelingsevolutie.

Een verdere uitdieping van de theoretische achtergrond kan u vinden in onze SeMoCo-brochure.