Consultaties

STRUCTUUR EN INTERDISCIPLINAIR TEAM
De SeMoCo-methode bestaat uit enerzijds een functioneel neurologische rehabilitatie (revalidatie in het medisch jargon) en anderzijds uit een sociale rehabilitatie.

a) Functioneel neurologische rehabilitatie
De functioneel neurologische revalidatie vindt plaats langs interdisciplinaire weg tijdens de consultaties van ouders en kind op het SeMoCo-centrum. Tijdens deze raadplegingen wordt een op maat gemaakt en individueel therapieprogramma opgesteld.

b) Sociale rehabilitatie
De sociale rehabilitatie is het vervolg op deze consultaties. Het persoonlijk therapieprogramma wordt aangeleerd aan ouders en persoonlijke assistenten met een bacheloropleiding. Dit programma wordt vervolgens door deze personen gedurende de vier volgende maanden thuis uitgevoerd met het kind. Ook voor de ouders kan het sociale contact een positieve factor zijn in het aanvaardingsproces. Ondersteuning door persoonlijk assistenten (PAB), een zelfstandige therapeut, school of centrum wordt door het SeMoCo-team sterk aangemoedigd.

PRAKTISCHE WERKING VAN HET SEMOCO-TEAM

1. Voorbereiding of pre-intake
De ouders contacteren het SeMoCo team waarna hen een infobrochure en vragenlijsten worden toegestuurd. Na een telefonisch gesprek, eventueel ook op het SeMoCo-centrum wordt de verkregen informatie gebundeld. Een afspraak kan dan gemaakt worden voor een consultatie bij het volledige team.

2. Bespreking door het interdisciplinair team
Vervolgens wordt de patiënt besproken door het interdisciplinair team. Nieuwe patiënten komen uitvoerig aan bod en voorgaande onderzoeksgegevens van dokters en andere specialisten worden uitgewisseld. Er is eveneens informatie-uitwisseling omtrent de bestaande gezinnen wat betreft de evolutie van het kind.

Ons interdisciplinair team bestaat uit verschillende disciplines: kinderarts, ontwikkelingsconsulent, ergotherapeuten en kinesisten.

3. Intakegesprek
Tijdens dit intakegesprek krijgen de ouders de kans een totaalbeeld te schetsen en alle vragen te formuleren rond de specifieke problemen van hun kind (voeding, constipatie, slikproblemen, ademhalingsproblemen, schoolse situatie en prestatie, sociale aspecten, ADL-niveau, therapieën…). De familiale geschiedenis en ondersteunende factoren worden bevraagd.
Ook wordt alle informatie van voorgaande onderzoeken (medische, psychologische, motorische,…) gebundeld.

4. Pediater
Na een klinisch-neurologisch onderzoek bespreekt de pediater met de ouders de gezondheid van het kind en wordt er eventueel nog even stilgestaan bij de diagnose. De meest recente EEG (dat eventueel in het centrum kan worden afgenomen), de resultaten van de CT-scanner en eventuele medicatie kunnen besproken worden.

5. Consultatie
Vervolgens gaan de ouders, samen met hun kind, bij de ontwikkelingsconsulent en de therapeut. Er wordt ingegaan op al de vorige onderzoeken, gekeken naar het ontwikkelingsniveau, het gedrag, het leren en de sociale aspecten van het kind… Men observeert de verschillende domeinen: sensorisch, motorisch, cognitief…
De uitdagingen voor kind en gezin worden nagegaan en op een rij gezet.
Bij een volgende consultatie wordt het vorig oefenprogramma geëvalueerd.
Daarna wordt een nieuw oefenprogramma samengesteld, aangepast aan de noden van het kind en de mogelijkheden van de familie.

6. Aanleren programma
Het programma wordt aan de ouders én hun persoonlijke assistenten gedetailleerd aangeleerd. Eventueel kunnen zij alles op video vastleggen.
Een oefenprogramma wordt 1 tot 3 maal per dag uitgevoerd afhankelijk van de noodzaak. De totale oefentijd per dag varieert van 0,5 tot 2 uur. De oefeningen op zich zijn gevarieerd en kort van duur.
Deze precieze tijdsduur is belangrijk:
1) de korte tijdsduur zorgt voor een optimale concentratie
2) het geven van herhaalde, korte prikkels verbetert de neurologische organisatie en integratie van de hersenfunctie

7. Follow-up
Na een eerste consultatie wordt de familie ter ondersteuning opgebeld door een follow-up therapeut. De ouders kunnen hun therapeut steeds consulteren tijdens de daarvoor voorziene tijdstippen, namelijk elke woensdag:
van 15:00 tot 22:00 via tel. +32 492 58 10 66 (gsm).
Eén maand na de consultatie ontvangen de ouders een vragenlijst naar de mogelijke vorderingen, problemen, algemene gezondheid, enz.
De volgende consultatie wordt in principe vier maanden later voorzien.