Getuigenissen van ouders

“Ik ben er van overtuigd dat WIJ (Jan, de familie, Voluntas, de school, de betrokken verenigingen) allen hebben bijgedragen tot het verwezenlijken van wat en wie JAN vandaag is. Maar dit blijft enkel mogelijk als de OUDER iedereen aanpakt en stimuleert én alles coördineert en dag in dag uit het initiatief neemt.”

“Wij hadden als ouders 1 vaste wil: reageren, niet ondergaan en vooral niet bij de pakken blijven zitten, maar in tegendeel oplossingen vinden. Wij waren vast besloten om te vechten voor Karel en voor ons gezin.”

“Vandaag is Wim 6 jaar, hij volgt nog steeds het Voluntas programma en eveneens een psychotherapie. Hij heeft geen stereotiep gedrag mee, hij spreekt correct en met gevoel, met hier en daar nog enkele kleine moeilijkheden bij de juiste uitspraak. Alle motorische problemen zijn verdwenen. Hij volgt een normale cyclus in een gepersonaliseerd opvoedkundig project. Wim doet ook aan sport. Er blijft nog altijd een achterstand met de andere kinderen, maar Wim is op weg naar het ‘normale’ leven. Onze strijd is nog niet ten einde, maar ons klein gezinnetje staat hem terzijde”.

“Om ouder te worden van een gewoon kind kan je geen enkele opleiding volgen, je hebt daar ook geen enkele behoefte aan. Als ouder van een buitengewoon kind heb je wel nood aan een begeleiding en opleiding. De thuistherapie zit daar in een uitzonderlijke gunstige situatie. Je kind wordt onderzocht door een multidisciplinair team. Op zich is dit al een enorm voordeel, je moet geen verschillende afspraken maken met artsen, kinesisten, logopedisten, voedingsspecialisten, die dan achteraf mekaar nog eens blijken tegen te spreken. Nee, op een dag zie je alle leden van het team. In samenspraak wordt er dan een oefenprogramma opgesteld.
Maar er gebeurt meer dan dat, als ouder krijg je ook antwoord op al je opvoedkundige vragen. Je krijgt zelf een pedagogische opleiding over hoe om te gaan met je kind met bijzondere noden. De thuistherapie is niet alleen een therapievorm voor je kind alleen, maar voor je hele gezin.”

“We hebben Koen op zijn niveau aangesproken, meeste oefeningen deed hij graag, met een Big Smile ging hij elke avond naar zolder om oefeningen te doen. Jullie kunnen zich niet voorstellen hoe dat voelt. De wereld ging voor ons allen open, we hadden interactie met Koen!”

“Na ons bezoek aan het SeMoCo-centrum hadden we eindelijk antwoorden op waarom ons kind zich op haar eigen speciale manier gedroeg en kregen we eindelijk de instrumenten om haar te veranderen zodat haar en ook onze kwaliteit van leven er beter op werd. Na weinig maanden begon ons kind ingrijpend te veranderen. Wij de ouders stelden vast dat ze meer en meer de stimuli van de omgeving kon verdragen zonder zich ertegen te verzetten. Het is verwonderlijk om te zien hoe bij het doen van de dagelijkse routine door de juiste manier van spelen en activiteiten u het centrale zenuwstelsel van uw kind kunt veranderen, de structuur en het functioneren ervan kunt verbeteren. Nieuwe dingen leren wordt gemakkelijker en men heeft minder problemen met uitdagend gedrag. “

“Als ouder van een kind met een handicap ben ik persoonlijk met meer dan 200 gelukkige families, die het SeMoCo programma deden, in contact gekomen. De volgende stap is ervoor te zorgen dat het personeel van scholen, dagcentra en instellingen te informeren zodat ook zij kunnen genieten van de oefeningen.”