Over het SeMoCo-centrum

Het voornaamste doel met ieder kind of iedere persoon waarmee we werken is ‘hun kwaliteit van leven te verbeteren’. Zullen we ieder kind helpen om te lopen, te spreken, te stoppen met zelfstimulatie, te lezen, te schrijven, te dansen, te zingen… ? Neen!

Kunnen we hun levenskwaliteit verbeteren? Ja, in vele gevallen wel.

Wij geloven dat personen met de diagnose van Cerebral Palsy, mentale retardatie, autismespectrumstoornis, ADHD, leerproblemen, syndroom van Down allen kunnen geholpen worden door dit concept.

Het kan eveneens worden gebruikt als een preventieve methode.
Het is een concept dat kan gevoegd worden bij uw huidige kennis en technieken.

Het Voluntas-SeMoCo centrum staat open voor elk gezin met een kind met een ontwikkelingsstoornis of handicap. Zij kunnen bij ons terecht voor professioneel advies en oefenprogramma’s om zinvol om te gaan met hun kind en dit te stimuleren in zijn ontwikkeling. Zoals wij het graag verwoorden: “To reach his/her full potential!”