Inschrijvingsprocedure

In principe wordt er eerst een kennismakingsgesprek gepland (enkel op afspraak). De persoon met een beperking zelf en/of zijn of haar familie of persoonlijke begeleiding kan hierop aanwezig zijn, naargelang de mogelijkheden. Het gesprek duurt gewoonlijk een half uur maar kan ook iets langer duren. Uitzonderlijk kan er huisbezoek geregeld worden, maar normaal vindt het gesprek plaats bij Voluntas vzw.

U vindt het adres en onze contactgegevens bij contact. Onze precieze locatie verdient een extra woordje uitleg. Onze locatie was vroeger een schoolgebouw (nu Gemeenschapscentrum Terlinden). Als u via de poort binnengaat, komt u op de speelplaats terecht. Links staat een containerbouw. Hierin bevindt zich ons secretariaat en vinden ook de kennismakingsgesprekken plaats. Om eventuele verwarring te voorkomen: op het domein zijn er nog andere verenigingen, waaronder een sportclub, een kinderdagverblijf, een kinderopvang en een dienst gezinszorg.

Tijdens het kennismakingsgesprek gebeurt het volgende:

  • Voorstelling Voluntas vzw, werking & aanbod.
  • Kennismaking met persoon met beperking (interesses etc.).
  • Invullen van het formulier intake deelnemer Voluntas.
  • Uitleg over hoe de facturatie verloopt.
  • Mogelijk al inschrijven voor een specifieke activiteit.

Het intakeformulier bevat vragen op administratief, medisch en sociaal vlak. De aard van de beperking en nodige zorg komen ook aan bod. Zo heeft de begeleiding (onder wie ook vrijwilligers) een globaal inzicht over hoe om te gaan met de deelnemer.

Deelnemers met ingevuld intakeformulier zijn verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid en persoonlijke ongevallen.