Wie zijn wij?


Historiek

Voluntas vzw is als vereniging zonder winstgevend doel sinds 1984 gegroeid uit een zelfhulpgroep en werkt sinds 1989 als organisatie voor gezinnen en personen met een handicap.

Vrije tijd
Vanaf 1998 wordt het Voluntas Vrijetijdscentrum voor gezinnen en personen met een handicap erkend door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap. Het steunpunt voor Antwerpen en omliggende gemeenten heeft haar eigen wekelijkse Voluntas Hobbystudio en verleent vrijetijdsondersteuning, -informatie en -begeleiding.

In 2010 werd Voluit vzw opgericht. Op vraag van het VAPH hebben wij de afdeling vrijetijdszorg ondergebracht in deze zustervereniging op hetzelfde adres.

Speelpleinwerking “De Roetsj”, daguitstappen en weekendjes alsook de vakantiereizen vallen ook nu nog onder Voluntas.

Vergunde zorgaanbieder
Sinds oktober 2017 wordt Voluntas door het VAPH erkend als vergunde zorgaanbieder. Mensen met een persoonsvolgend budget (PVB) kunnen hun PVB (een deel van hun punten) besteden via Voluntas.
Info over PVB: https://www.vaph.be/pvb

Ga naar boven

Visie vrije tijd

Waarden
Voluntas vzw is stellig overtuigd van en laat zich leiden door:

 • de gelijkwaardigheid in verscheidenheid van personen met een handicap;
 • het recht van personen met een handicap op een volwaardig burgerschap (ook in de vrije tijd);
 • de autonomie en keuzevrijheid van de gezinnen en personen met een handicap;
 • het respect voor de fundamentele kinder- en mensenrechten;
 • het besef dat vrije tijd een sterke hefboom voor integratie en inclusie van personen met een handicap is;
 • de zekerheid dat nu en in de toekomst vrije tijd alsmaar centraler komt te staan;
 • het vaste inzicht dat zinvolle vrijetijdsbesteding in groep belangrijk is voor de sociale cohesie in de samenleving;
 • het sterk vertrouwen in vrijwilligers die een meerwaarde (en inclusie) realiseren voor zichzelf en voor personen met een handicap;
 • de stelling die bewijst dat opvang in vrijetijdsbesteding de draagkracht van het gezin bevordert.

Niet doelgroepspecifiek (dus niet exclusief), wel doelgroepgericht
Voluntas vzw vindt dat personen met een handicap recht hebben op een degelijke en vooral toegankelijke vrijetijdsbesteding. Ons aanbod is daarom aangepast aan deze doelgroep.

Personen zonder handicap zijn ook welkom op onze activiteiten. De minderheidsgroep (hier personen met een handicap) staat centraal, maar de meerderheidsgroep wordt niet uitgesloten. Zo voorkomen we dat we een eiland vormen.

Bij de begeleiding stellen wij de handicap van onze deelnemers niet centraal, maar we houden ze wel in het achterhoofd. We kiezen dus de gulden middenweg. Een handicap zegt niets over iemands persoonlijkheid. Toch moet er rekening worden gehouden met de beperking.

Ga naar boven

Medewerkers

Eerst een overzicht met naam en functie van elke medewerker. Ons vast team is eerder klein. Wij rekenen dan ook op ondersteuning door vrijwilligers.

  • Raad van Bestuur:
   • Voorzitter: Jan Knoops
   • Lid: Marguerite (Margot) Jans
   • Lid: Mariette Coenen
   • Lid: Monique (Nicky) Janssen
   • Lid: Ivo Vercammen
   • Lid: Monica Vercammen
  • Dagelijkse werking:

Glen Aerts heeft bachelordiploma’s “Sociaal Werk – Maatschappelijk Werk” & “Toegepaste Informatica” behaald aan de Artesis Hogeschool Antwerpen.
Stageplaatsen: sociale diensten van ZNA Stuivenberg Ziekenhuis & ZNA Joostens Woon- en Zorgcentrum. In dat WZC heeft hij daarna ook nog een vakantiejob gedaan op de sociale dienst.

Marleen Adriaenssens: na haar studies Vrije Grafiek en Gezinswetenschappen volgde Marleen de ‘BaNaBa Autismespectrumstoornissen’ aan de AP Hogeschool te Antwerpen. Ze werkte als leerkracht, als grafisch ontwerper, als persoonlijk assistent bij mensen met autisme en als begeleider bij dagcentrum de Vunder.

Ga naar boven

Meter van onze verenigingen: Sera Janssens

Graag zouden wij Sera Janssens verwelkomen als meter van onze vzw’s Voluntas en Voluit. Sera is een dame uit Merksem. Ze schildert aquarel en doet ook aan fotografie. Ze heeft dan ook verschillende tentoonstellingen op haar naam staan. Surf naar AQUASERA voor meer info.
Ook zet ze zich al jaren voor goede doelen in. Haar man Jacky Schmit, helaas overleden, steunde haar daarin altijd. Hij wou nog dat Sera meter werd van onze vzw’s, waarvoor dank.

Sera Janssens is de oprichtster van De Rode Draad, een kunsthappening, waarbij alle Merksemse (amateur)kunstenaars de gelegenheid krijgen hun werk aan het grote publiek voor te stellen.

In 2002 is de eerste De Rode Draad van start gegaan met 19 deelnemers en ondertussen is deze tweejaarlijkse kunstroute uitgegroeid tot een 90-tal deelnemers.

Wij wensen haar dan ook veel succes toe met De Rode Draad, waaraan in 2014 de vzw’s ook deelnemen voor de eerste keer. We hopen dan ook dat verschillende onder jullie zich kandidaat zullen stellen om mee te werken aan de kunstroute.

Een hartelijk welkom Sera, en we hopen dat u zal genieten van uw meterschap van onze vzw’s.
Nieuwjaarsreceptie 2013
Sera Janssens werd officieel ingehuldigd als meter op de Nieuwjaarsreceptie op 18/01/2014.

Ga naar boven