Doelgroep & inschrijvingsprocedure


Doelgroep

Onze doelgroep is vrij ruim. Algemeen kunnen we spreken over kinderen, jongeren en volwassenen met een fysische en/of mentale handicap. Verder richten we ons ook specifiek tot personen met een ontwikkelingsstoornis (zoals autisme of ADHD), of een lichte stoornis op het vlak van het emotionele of gedrag.

We richten ons niet alleen tot mensen die door hun beperking minderbegaafd zijn. Ook bijvoorbeeld personen met hoogfunctionerend autisme zijn van harte welkom!

Over leeftijden dan. De minimumleeftijd bij al onze activiteiten is 6 jaar. Enkel bij speelpleinwerking De Roetsj is er ook een maximumleeftijd (25 jaar), aangezien het vakantieopvang/jeugdwerking betreft. Ook broertjes, zusjes (zonder handicap) van de deelnemers zijn welkom!

Bij alle andere activiteiten is er dus geen maximumleeftijd. Zowel een 6-jarige als een 60-jarige kan mee met ons op daguitstap of op weekend. We zorgen er uiteraard voor dat alle leeftijdscategorieën zich kunnen vinden in het activiteitenaanbod.

Wat betreft de vakantiereizen richten we ons tot volwassenen met een handicap of ontwikkelingsstoornis en gezinnen met kinderen met een handicap of ontwikkelingsstoornis.
Niet-volwassenen kunnen uiteraard niet mee op reis zonder ouder(s) of voogd.
Volwassenen kunnen kiezen tussen een vrijwilliger (van onze zustervereniging Vrijwillige Inzet vzw) of een eigen assistent (die meereist aan dezelfde voorwaarden als een vrijwilliger).

Lees ook info over doelgroep van de vrijetijdszorgactiviteiten van zustervereniging Voluit vzw.

Uiteraard worden de deelnemers tijdens de activiteiten ondersteund door onze begeleiding. Op speelpleinwerking De Roetsj voorzien we ook uitgebreide ADL-hulp (hulp bij het toiletbezoek bijvoorbeeld).

Tot slot willen we benadrukken waarom deelnemers naar onze werking komen of mee reizen. Niet enkel en alleen om vrijetijdsactiviteiten te doen. Het sociale aspect is minstens even belangrijk! Uiteraard moeten de gasten eens hun hart kunnen luchten bij de begeleiding. Nog veel belangrijker is dat ze zich goed voelen in de groep. Leren zich sociaal te gedragen t.o.v. de anderen, naar eigen mogelijkheden.

Ga naar boven

Inschrijvingsprocedure

In principe wordt er eerst een kennismakingsgesprek gepland (enkel op afspraak). De persoon met een handicap zelf en/of zijn of haar familie of persoonlijke begeleiding kan hierop aanwezig zijn, naargelang de mogelijkheden. Het gesprek duurt gewoonlijk een half uur maar kan ook iets langer duren. Uitzonderlijk kan er huisbezoek geregeld worden, maar normaal vindt het gesprek plaats bij Voluntas vzw.

U vindt het adres en onze contactgegevens bij contact. Onze precieze locatie verdient een extra woordje uitleg. Onze locatie was vroeger een schoolgebouw (nu Gemeenschapscentrum Terlinden). Als u via de poort binnengaat, komt u op de speelplaats terecht. Links staat een containerbouw. Hierin bevindt zich ons secretariaat en vinden ook de kennismakingsgesprekken plaats. Om eventuele verwarring te voorkomen: op het domein zijn er nog andere verenigingen, waaronder een sportclub en een dienst gezinszorg.

Tijdens het kennismakingsgesprek gebeurt het volgende:

  • Voorstelling Voluntas vzw, werking & aanbod.
  • Kennismaking met persoon met handicap (interesses etc.).
  • Invullen van het inschrijvings- en anamneseformulier.
  • Uitleg over hoe de facturatie verloopt.
  • Mogelijk al inschrijven voor een specifieke activiteit.

Het inschrijvings- en anamneseformulier bevat vragen op administratief, medisch en sociaal vlak. De aard van de handicap en nodige zorg komen ook aan bod. Zo heeft de begeleiding (onder wie ook vrijwilligers) een globaal inzicht over hoe om te gaan met de deelnemer.

Ingeschreven leden zijn verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid en persoonlijke ongevallen.

Leden dienen zich nog steeds telkens telefonisch of per mail in te schrijven voor elke specifieke activiteit (bijvoorbeeld speelpleinwerking De Roetsj).

Ga naar boven